อนุทิน 141580 - บุษยมาศ

"คุณค่า"

"ของมีค่า"...อยู่กับ..."คนไม่รู้ค่า"

ก็กลาย...เป็นของที่ "ไร้ค่า"

"ของไร้ค่า"...อยู่กับคน...เห็นคุณค่า

ย่อมจะเป็นของที่..."มีค่า"

เขียน 14 Jul 2015 @ 13:21 ()


ความเห็น (0)