อนุทิน 141562 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"หน้าที่...สำคัญยิ่ง"

การรู้จักบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของตนเองนั้น

สำคัญมากกว่าสิ่งใด ๆ เพราะแสดงถึงความรับผิดชอบ

ที่ตนเองพึงมีและตระหนักถึง...

  เขียน:  

ความเห็น (0)