อนุทิน 141562 - บุษยมาศ

"หน้าที่...สำคัญยิ่ง"

การรู้จักบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของตนเองนั้น

สำคัญมากกว่าสิ่งใด ๆ เพราะแสดงถึงความรับผิดชอบ

ที่ตนเองพึงมีและตระหนักถึง...

เขียน 13 Jul 2015 @ 12:27 ()


ความเห็น (0)