อนุทิน 141561 - สุพิน ทมกระโทก

จากการที่โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงาน อนุรักษ์ดิน "คูโบต้า สมาร์ท คิดส์ 2014" ตอน คิดส์ รักษ์ ดิน จัดโดยบริษัท สยามคูโบต้า คอปอเรชั่น จำกัด

โครงงานอนุรักษ์ดิน "ฟื้นพระแม่ธรณร ฟื้นชีวีด้วยฟางข้าว" ได้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย จากโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน 304 โรงเรียนทั่วประเทศ ถือว่าเป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง เมื่อได้เข้ารอบสุดท้านก็เดินทางไปแข่งขันต่อ ที่สวนนงนุช พัทยา นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับเด็กๆและครู ผลงานของแต่ละโรงเรียนดียอดเยี่ยมมาก สมกับที่ได้เข้ารอบมากแข่งในระดับชาติ

โครงงานของโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารเป็นโครงงานอนุรักษ์ดิน ที่เน้นเรื่องการไถกลบฟางข้างก่อนการทำนา โดยนักเรียนสนใจที่ร่วมกันศึกษา หาข้อมูล ทดลอง สรุปผล และนำความรูที่ได้เผยแพร่สู่ชุมชน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษามาตลอด ด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะของพวกเขา ทำให้การนำเสนอผลโครงงาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ ถือได้ว่า เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง สำหรับการทำโครงงานของเรา

จากการการแข่งขันโครงงานครั้งนี้ ทำให้เราได้พบว่า การจะบรรลุถึงความสำเร็จในระดับชาตินั้น ต้องมีความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท และต้องนำความรู้ที่ได้ลงสู่ชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และต้องถึงพร้อมด้วยกำลังกาย กำลังสติปัญญา ตลอดถึงกำลังทรัพย์ กำลังสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงจะประสบผลสำเร็จ

เขียน 13 Jul 2015 @ 09:59 () แก้ไข 14 Jul 2015 @ 22:36, ()


ความเห็น (0)