อนุทิน #141549

| อนุทิน ... ๖๓๔๒ |

"..."

e-book เรื่อง ครูกับการเสริมสร้างจริยธรรมแก่นักเรียน

จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (4)

อย่างจริงจัง และทุก ๆ อาชีพ นะคะ

ครับผม ป้าหมอธิ ;)…

ฮ่วย ๆ ๆ อิหยังนิ บอกว่า อย่าเรียกป้า ๆ ๕ ๕ ๕ ๕