อนุทิน 141519 - บุษยมาศ

"พูด - ฟัง"

ใครพูดดี...ฉันก็ฟัง...ใครพูดไม่ดี...ฉันก็ฟัง

เมื่อฟังแล้ว...ก็ให้มีสติ...เพียงเพื่อตัวเรา...

ได้รับรู้...แค่นั้นเอง...

เขียน 09 Jul 2015 @ 12:45 ()


ความเห็น (0)