อนุทิน 141518 - บุษยมาศ

"การเปิดใจ"

การเปิดใจ...มองหา...ข้อดี...ของคนอื่นนั้น

จะเป็น...การสร้างสะพาน...ไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี

เป็นการทำลาย...กำแพงที่ขวางกั้น...ตัวเรากับผุ้อื่น

ช่วยให้เรา...ก้าวสู่...โลกกว้าง

และได้เห็น...ความดีของผู้คน...ในแง่มุมต่าง ๆ

ซึ่งจะทำให้...มุมมองของเรา...ที่มีต่อโลก

งดงาม...และกว้างไกล...ยิ่งขึ้น

เขียน 09 Jul 2015 @ 12:44 ()


ความเห็น (0)