อนุทิน 141515 - บุษยมาศ

"จิตใจ"

ถ้า..."จิตใจ" มั่นคง แข็งแกร่ง

แม้...จะถูกทิ่มแทง...ด้วย "วาจา"

ก็ใช่ว่าจะ..."หวั่นไหว"

แต่ถ้าวันหนึ่ง "อ่อนแอ"

ขึ้นมาเมื่อใด...เพียงแค่...ลมปากเบา ๆ...ผิวผ่าน "กาย"

ก็ร้อนรุ่ม...ไปถึง "ใจ" ได้ในทันตา...

เขียน 09 Jul 2015 @ 12:40 ()


ความเห็น (0)