อนุทิน 141503 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

มีบุคคลเพียงคนเดียว

ที่จะส่งผลให้คุณเปลี่ยนแปลงได้

คนๆนั้นก็คือ คุณ (นั่นแหละ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)