อนุทิน 141503 - อาจารย์ต้น

มีบุคคลเพียงคนเดียว

ที่จะส่งผลให้คุณเปลี่ยนแปลงได้

คนๆนั้นก็คือ คุณ (นั่นแหละ)

เขียน 08 Jul 2015 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)