อนุทิน #141503

มีบุคคลเพียงคนเดียว

ที่จะส่งผลให้คุณเปลี่ยนแปลงได้

คนๆนั้นก็คือ คุณ (นั่นแหละ)

เขียน:

ความเห็น (0)