อนุทิน 141503 - ต้นโมกข์

มีบุคคลเพียงคนเดียว

ที่จะส่งผลให้คุณเปลี่ยนแปลงได้

คนๆนั้นก็คือ คุณ (นั่นแหละ)

เขียน 08 Jul 2015 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)