อนุทิน 141479 - บุษยมาศ

"ความเกลียด"

การไม่ยอม...ถูกครอบงำ

ด้วยความเกลียด...

มีรางวัล คือ...เป็นการได้

อยู่กับจิตใจที่งดงาม...

เขียน 06 Jul 2015 @ 11:40 ()


ความเห็น (0)