อนุทิน #141430

1 กค 58

มีโอกาสขึ้นเวทีเป็นวิทยากร ในเวทีเดียวกับครูที่ยิ่งใหญ่ในวงการวิชาชีพพยาบาล ในเส้นทางการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และมีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ถึงประเด็นการพัฒนา อาจารย์ให้คำแนะนำแบบตรงใจมาก

อุบล จ๋วงพานิช รศ กัลยา พัฒนศรี ศ ดร สมจิตร หนุเจริญกุลและ รศ สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)