อนุทิน 141430 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

1 กค 58

มีโอกาสขึ้นเวทีเป็นวิทยากร ในเวทีเดียวกับครูที่ยิ่งใหญ่ในวงการวิชาชีพพยาบาล ในเส้นทางการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และมีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ถึงประเด็นการพัฒนา อาจารย์ให้คำแนะนำแบบตรงใจมาก

อุบล จ๋วงพานิช รศ กัลยา พัฒนศรี ศ ดร สมจิตร หนุเจริญกุลและ รศ สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ

เขียน 02 Jul 2015 @ 05:21 () แก้ไข 02 Jul 2015 @ 05:23, ()


ความเห็น (0)