อนุทิน 141425 - for far

  ติดต่อ

เมื่อมีพบก็ต้องมีพราก...

เมื่อมีจากก็ต้องมีเจอ...

มันคงเป็นสัจธรรมของชีวิต

วันนี้ดาวน้อยสองดวงเวียนมาบรรจบกันอีกครั้ง

เจ้าคงไถ่ถามกันว่าเป็นอยางไรบ้างหรือ

และสุดท้ายเจ้าก็ต้องพลัดพรากกันเพื่อไปทำหน้าที่ของตนเอง

และรอคอยเวลาหมุนมาบรรจบกันอีกคราหนึ่ง

  เขียน:  

ความเห็น (0)