อนุทิน 141425 - for far

for far
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อมีพบก็ต้องมีพราก...

เมื่อมีจากก็ต้องมีเจอ...

มันคงเป็นสัจธรรมของชีวิต

วันนี้ดาวน้อยสองดวงเวียนมาบรรจบกันอีกครั้ง

เจ้าคงไถ่ถามกันว่าเป็นอยางไรบ้างหรือ

และสุดท้ายเจ้าก็ต้องพลัดพรากกันเพื่อไปทำหน้าที่ของตนเอง

และรอคอยเวลาหมุนมาบรรจบกันอีกคราหนึ่ง

เขียน 01 Jul 2015 @ 15:30 ()


ความเห็น (0)