อนุทิน 141424 - ศรีกรม

- ๓๐ มิ.ย. เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการธุรการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ มีผู้เชข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน ๖๙ คน มีตำแหน่งว่างจำนวน ๕๐ ตำแหน่ง

- เดินทางออกจากบ้านแต่เช้า ถึงที่ทำงานประมาณ ๗.๓๐ น. เริ่มประชุมคณะกรรมการเวลา ๐๘.๓๐ น.

- เป็นกรรมการร่วมกับ ผอ.กองกลาง และสอบสัมภาษณ์ได้จำนวน ๑๓ คน

- คติประจำวัน ...ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือตัวเรา...


เขียน 01 Jul 2015 @ 14:30 ()


ความเห็น (0)