อนุทิน #141413

  • สงสัยต้องจัดบ่อย ๆ ให้ฉันและเธอได้มาพูดคุยสนทนาสิ่งดี ๆ่
  • เรียนรู้อยู่กับลมหายใจเข้า - ออก ยาว ๆ
  • คิดดี พูดดี ทำดี มีความสุขทั้งตนเอง คนรอบข้าง และผู้ป่วย


เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)