อนุทิน 141408 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"สงสัย + แปลกใจ"

การทำงานในปัจจุบัน...น่าแปลก ทำเสมือนแบ่งชนชั้น

จะต้องให้พวกเราเดินเรื่องช่วยเหลือตัวเองกันหรือไร?...

เหนื่อย + ล้า เต็มทนกับระบบข้าราชการไทย...เหนื่อยกาย

ในการพัฒนางานไม่เท่าไร?...แต่เหนื่อยใจกับการทำงาน

ของกลุ่มคนที่ทำเพื่อพรรคพวกตนเอง...เวรกรรมแท้ ๆ

รู้ตัวกันบ้างหรือไม่?

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณนะคะ…