อนุทิน #141399

น้อมกายและใจเป็นบัวดอกใสบริสุทธิ์

ค้อมแทบพุทธบาทถวายพระสัมมา

น้อมพระธรรมมานำใจ ถวายเป็นพุทธบูชา

ก้มกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เครดิตภาพ ชัชพงษ์ มาทอง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)