อนุทิน 141375 - rujira doykumdee

กลุ่มทอผ้าไทยทรงดำบ้านดอนมะเกลือ

กลุ่มทอผ้าไทยทรงดำบ้านดอนมะเกลือ
ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้นำกลุ่ม
คุณทองหลอด ทองเชื้อ บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐ – ๓๕๕๕ – ๑๖๖๘

ประวัติความเป็นมาของผ้าทอ/ลายผ้า
การทอผ้าของกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำบ้านดอนมะเกลือ ผ้าทอของชาวไทยทรงดำ หรือลาวโซ่ง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชน ผ้าที่ทอมีอยู่ ๔ ชนิด คือ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าซิ่นลายแตงโม และผ้าตีนซิ่น ขั้นตอนในการทอผ้านั้นจะเริ่มจากการปลูกฝ้าย ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกันกันเอง และนำดอกฝ้าย หรือไหม มาปั่น / สาว เป็นด้ายทอเป็นผืน ส่งผลให้การทอผ้าสืบทอดกันต่อมาเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายที่นิยมทอ ใช้เองมาจนปัจจุบัน

ประเภทของผ้าทอที่กลุ่มผลิตจำหน่าย
• ผ้าทอไทยทรงดำแบบดั้งเดิม
• ผ้าซิ่นลายแตงโม
• ผ้าฝ้าย
• ผ้าตีนซิ่น
• ผ้าไหม

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากผ้าทอ
• ชุดสำเร็จแบบประยุกต์
• ของฝากของที่ระลึกทำจากผ้าของกลุ่ม
• กระเป๋า, ย่าม
• ผ้าพันคอ
• หมอนปักลายที่เป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่น
• หมวก
• เข็มขัด
• เนคไท
• หมากก่อม (ลูกช่วง) ของเล่นตามประเพณี
เขียน 28 Jun 2015 @ 11:10 ()


ความเห็น (0)