อนุทิน #141359

"หลง-รัก"

หลง...เมื่อหลงจึงค้นหา เมื่อพบจึงหยุดมอง มองแล้วไม่พบว่ารัก จึงหยุดค้นหา มีจุดยุติ

รัก...รัก คือ ไม่หลง รักตรงๆ รักแล้วรักเลย ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีเงื่อนไขใดๆมายุติได้


เขียน:

ความเห็น (1)