อนุทิน 141358 - ปัญญาชน ชายขอบ

  ติดต่อ

ชนชั้้นสูง ใช้ความเมตตากรุณา เป็นอาวุธ
ชนชั้นกลาง ใช้สัจจะวาจา เป็นอาวุธ
ชนชั้นล่าง ใช้กำลังเป็น อาวุธ
แล้วเราละ เป็นชนชั้นใด
ได้แค่เป็นชนชั้นชายขอบ

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอบขวาหรือซ้ายครับ..