อนุทิน 141358 - ปัญญาชน ชายขอบ

ชนชั้้นสูง ใช้ความเมตตากรุณา เป็นอาวุธ
ชนชั้นกลาง ใช้สัจจะวาจา เป็นอาวุธ
ชนชั้นล่าง ใช้กำลังเป็น อาวุธ
แล้วเราละ เป็นชนชั้นใด
ได้แค่เป็นชนชั้นชายขอบ

เขียน 27 Jun 2015 @ 07:36 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบขวาหรือซ้ายครับ..