อนุทิน 141344 - prayat duangmala

ภาพถ่ายกิจกรรมอยู่ในกล้องพี่..เลยขอว่า จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เดินชอบ ตั้งแต่อนุบาลถึงป หก.. เข้าชุมชน ผู้ปกครองถามว่าทำอะไร..เด็กตอบว่า..รณรงค์ไม่ยาเสพติด..ขึ้นป้ายด้วยนะ

เขียน 26 Jun 2015 @ 11:29 ()


ความเห็น (0)