อนุทิน 141343 - Anguny

Anguny
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การพัฒนาองค์การ (Organization Development: OD)

ทำอย่างไรให้องค์เกิดการพัฒนาก้าวไปข้างหน้า
บางองค์กรกลับไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนา
อาจเกิดจากหลากหลายสาเหตุ สาเหตุหนึ่งที่สำคัญเกิด
จากการที่องค์กร ไม่รู้จักตนเอง ไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่
หรือไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้เก้าอี้ทำให้การพัฒนาไม่
ประสบความสำเร็จ ต่อให้ผ่าตัดองค์กรแล้วก็ยังกลับมาสู่
สิ่งเดิมๆ
การเป็น HR ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์องค์กรควบคู่ไปกับผู้บริหาร
หาก HR ทำตัวหมาป่าในฝูงแกะ อาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ต้องแท้จริง
เมื่อนำมาวิเคราะห์ก็จะไปไม่ถูกทาง หรือหลงทิศคิดผิดวิธี
ผ่าตัดผิดที่ ยิ่งทำให้เกิดรอยแผลเป็นไปเสียเปล่าๆ

หาก HR ต้องการที่จะวิเคราะห์องค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงจะประสบความสำเร็จ
HR แท้จริงที่เป็นหมาป่า ต้องใส่ชุดแกะลงเล่นสนามดียวกัน
ถึงจะได้ข้อมูลกลับมา

เมื่อได้ข้อมูลมาการผ่าตัดจึงเริ่มขึ้นอย่างถูกที่ แต่อย่างนั้นก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเสมอไป HR และผู้บริหารที่กำลังเริ่มการพัฒนาที่ต้องเปลี่ยนแปลงหากต้องผ่าตัดองค์กร ส่วนไหน "ยาชา" เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง HR ที่ดี จะมียาชาอยู่ในตัว
.... เขียนไป เขียนมา เริ่มยาวแล้วสิ.... เอาไว้มาเขีนต่ออีก หรือมีใครอยากต่อบทความนี้
ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง... แชร์ความรู้กันนะค่ะ

เขียน 26 Jun 2015 @ 10:16 ()


ความเห็น (0)