อนุทิน 141336 - เพชรน้ำหนึ่ง

-ของดีๆ ที่ซ่อนอยู่..ณ แคทอง..

-วันก่อนมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ..

-ด้วยสมาชิกกลุ่มมาขอคำปรึกษาเรื่องการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน..

-ถือโอกาสออกไปเยี่ยมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร...

-มีกิจกรรมการเกษตรที่น่าสนใจหลายอย่าง..

-เอาไว้คราวหน้าจะเก็บเรื่องราวมาบันทึกไว้...แบ่งปัน..

-วันนี้....มีภาพมาฝากไว้..เป็นน้ำจิ้ม..อิๆ

เขียน 25 Jun 2015 @ 15:14 ()


ความเห็น (0)