อนุทิน 141308 - ภูฟ้า

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลักในการภาวนา (มิถุนายน 2558)


  • เริ่มต้นที่พิจารณาจิตเดิมแท้ก่อน
  • มิจฉาทิฏฐิทำให้เราข้องอยู่ในโลก ส่วนสัมมาทิฏฐิทำให้เราออกจากมัน
    แต่การปล่อยวาง อยู่เหนือทิฏฐิทั้งสองได้นั้น ดีกว่า หนอ
  • ว่างจากความคิดปรุงแต่ง หยุดการแสวงหา ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น
  • ปรัชญา คือ การเข้าถึงจิตเดิมแท้โดยไม่ใช้การคิด
  • ทุกคนมีปัญญาญาณเท่าเทียมกันอยู่แล้ว แต่ถูกเมฆหมอกแห่งความคิดปรุ่งแต่งบดบังเอาไว้ หนอ
เขียน 23 Jun 2015 @ 14:15 () แก้ไข 23 Jun 2015 @ 14:15, ()


ความเห็น (0)