อนุทิน 141296 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทฤษฎีการมองของอุทัย เอกสะพัง มี 6 ข้อดังนี้

1 . มองเหมือนนก คือมองจากที่สูงลงมาต่ำ มองได้ทั่วถึง มองให้เห็นในภาพรวม ( นก )

2 . มองเหมือนหนอน คือมองใกล้มองชัดเหมือนหนอนกินใบไม้จนหมด ( หนอน )

3 . มองเหมือนหนู คือคนเห็นหนูตายเอาไปใช้ประโยชน์จนเป็นเศรษฐี ( หนู )

4 . มองเหมือนนา คือมองทุ่งนาเหมือนพระอานนท์ได้เป็นต้นแบบจีวรพระ ( นา )

5 . มองเหมือนน้ำ คือมองให้เห็นความสำคัญของน้ำที่ก่อเกิดประโยชน์มหาศาล ( น้ำ )

6 . มองเหมือนนิ่ง คือมองให้เห็นความสงบใจ สงบเย็นเห็นนิพพาน ( นิ่ง )
เขียน 22 Jun 2015 @ 16:19 ()


ความเห็น (0)