อนุทิน 141289 - บุษยมาศ

"พึงระลึกไว้"

มนุษย์เรา...ควรระลึกไว้เสมอว่า...จะให้เขานั้นมาเหมือนเราและเราไปเหมือนเขานั้นคงเป็นไปได้ยาก...เหตุเป็นเพราะต่างคน ต่างกรรม ต่างวาระกัน...

เขียน 22 Jun 2015 @ 11:52 ()


ความเห็น (0)