อนุทิน 141273 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๖๓๑๒ |

"วุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ำ"

"... EQ ดีจะเป็นบุคคลที่สามารถให้กำลังใจตนเองและสามารถเผชิญกับความคับข้องใจและความยากลำบาก อดทนต่อความล่าช้า สามารถควบคุมแรงกระตุ้นภายในได้ถูกต้องตามกาลเทศะ บริหารความเครียดที่เกิดขึ้นได้ดี ..."

เป็นส่วนหนึ่งของบันทึก ... "วุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ำ" ... (อยู่ให้เขารัก จากให้เขาเสียดาย ตายให้เขาคิดถึง : สมพงศ์ สิงหา)

  เขียน:  

ความเห็น (0)