อนุทิน 141268 - ปัญญาชน ชายขอบ

ไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นเขา เป็นตัวของตัวเราเองดีที่สุด
แต่บุคคลผู้ใดต่อยอดความคิดจากผู้อื่นเป็นผู้มีความสำเร็จสูง
เพราะการรู้จักต่อยอดจากงานผู้อื่นเป็นภาระที่เบาและมั่นคง

เขียน 20 Jun 2015 @ 12:16 ()


ความเห็น (0)