อนุทิน 141263 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๓๐๘ |

"..."

ครูเรืองโพสต์สัจธรรมดี ๆ ไว้ในไลน์

สัจธรรมของความยิ่งใหญ่ 5 อย่าง คือ

1. ไม่มีมิตรสหายใดใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า ความรู้

2. ไม่มีศัตรูใดใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า ความเจ็บไข้ได้ป่วย

3. ไม่มีความรักใดใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า ความรักของพ่อแม่

4. ไม่มีอำนาจใดใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า กฏแห่งกรรม

5. ไม่มีคุณงามความดีใดใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า ความกตัญญู-กตเวทิตา

เขียน 20 Jun 2015 @ 10:40 ()


ความเห็น (0)