อนุทิน 141234 - ปัญญาชน ชายขอบ

ถ้าเล็บมันยาวขึ้นมา ตัดเฉพาะเล็บก็พอ
ไม่ควรจะตัดนิ้วมือทิ้งฉันใด
ถ้าแนวความคิดไม่ตรงกับเพื่อน
เราก็ตัดเฉพาะความคิดอัตตามานะของเราทิ้งก็พอ
ไม่ควรตัดเพื่อนรักทิ้งฉันนั้น

เขียน 18 Jun 2015 @ 12:05 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ก็จริงนะค่ะ