อนุทิน #141234

ถ้าเล็บมันยาวขึ้นมา ตัดเฉพาะเล็บก็พอ
ไม่ควรจะตัดนิ้วมือทิ้งฉันใด
ถ้าแนวความคิดไม่ตรงกับเพื่อน
เราก็ตัดเฉพาะความคิดอัตตามานะของเราทิ้งก็พอ
ไม่ควรตัดเพื่อนรักทิ้งฉันนั้น

เขียน:

ความเห็น (1)