อนุทิน 141233 - ปัญญาชน ชายขอบ

อะไรที่่ทำได้ก็ต้องทำ อะไรที่ทนได้ก็ต้องทน
อะไรที่ตัดได้ก็ต้องตัด อะไรที่ต่อได้ก็ต้องต่อ
อะไรที่ลบได้ก็ต้องลบ อไรที่ลืมได้ก็ต้องลืม
เหลือไว้เพียงสำหรับดำรงชีวิตจริงๆก็พอ

เขียน 18 Jun 2015 @ 12:03 ()


ความเห็น (0)