อนุทิน 141232 - ปัญญาชน ชายขอบ

เวลาหัวเราะไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผล เวลาร้องให้ไม่จำเป็นต้องเสียงดี
เวลาขยันไม่จำเป็นต้องลืมเป้าหมาย เวลาที่ล้มไม่จำเป็นต้องท้อแท้
เวลาไม่สบายไม่จำเป็นต้องน้อยใจ เวลาสบายไม่จำเป็นต้องทำตามใจชอบทุกอย่าง
เวลามีกินมีใช้ไม่จำเป็นต้องมีมานะยิ่งใหญ่ เวลายากจนไม่จำเป็นต้องทำแบบไม่ถูกไม่ควร

เขียน 18 Jun 2015 @ 11:51 ()


ความเห็น (0)