อนุทิน 141230 - บุษยมาศ

"สิ่งหนึ่งที่ฉันเป็น"

ในการทำงานร่วมกัน...สิ่งหนึ่งที่ตัวฉันเป็น นั่นคือ เวลามีข้อตกลงกันไม่ได้ หรือมีข้อมูลขัดแย้งกัน...ฉันจะชอบพูดในที่ประชุม...เว้ากันซึ่ง ๆ หน้า ไม่เก็บไปเว้ากันลับหลัง...เรียกว่า "จบในที่ประชุม"...เพราะนำไปคุยข้างหลัง "ไม่ใช่นิสัย" ของที่ฉันเป็น...นักเลงไหมอ่ะ???...และไม่ชอบแทงใครข้างหลัง...เพราะนี่คือ การทำงาน ไม่รู้ว่าจะไปแทงคนอื่นเพื่ออะไรค่ะ??? และนิสัยก็ไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องคนอื่นอยู่แล้วววว...

เขียน 18 Jun 2015 @ 10:51 ()


ความเห็น (0)