อนุทิน 141226 - ธิ

  ติดต่อ

กลับมาพบเจอกันอีก

เพิ่มแรงบันดาลใจให้พี่น้องกันและกัน

ต่อยอดงานเก่า สร้างสรรค์แง่มุมใหม่ ๆ ในการทำงาน .... ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)