อนุทิน #141217

  ติดต่อ

๑๗/๐๖/๒๕๕๘

อนุทิน ๒๔๐.

ในขณะที่บ้านเมืองเรามีความขัดแย้ง ระหว่างพระสงฆ์(ท่านหนึ่ง)กับการศึกษามหาวิทยาลัยของสงฆ์ และความขัดแย้งเรื่อง "การปฏิรูปพระพุทธศาสนา" ระหว่างผู้ร่างฯ กับพระสงฆ์(ส่วนใหญ่) ...

ทางด้านต่างประเทศ(เกาหลีใต้) ก็นำเอาพระสงฆ์ไทย ไปล้อเล่น แสดงเป็น ตลก กันอย่างสนุกสนาน...

บ้านเมืองเราก็ถูกโมหะครอบงำ...ดั่งคำท่านพระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตฺโต)ได้แสดงไว้ในลักษณะว่า "...เหมือนไก่ที่อยู่ในสุ่มครอบ จิกตีกันเอง..."

ไก่ที่ว่าก็เป็นไก่พันธ์ุไทย เชื้อไทย กินข้าวสาร(พี่น้อง)ไทย และ ถูกสุ่มไทย(โมหะ)ครอบงำ เหมือนกัน...

ที่มา: http://hilight.kapook.com/view/122007

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)