อนุทิน 141204 - บุษยมาศ

"ยามมีความทุกข์"

ไม่ต้องหลบ...ไม่ต้องหนี

ไม่ยินดี...ไม่ยินร้าย

ไม่ต้อนรับ...ไม่ผลักไส

เกิดเองได้...ก็ดับเอง

ขอเพียงแค่...ใจเรารับรู้ว่า...กำลังเกิดทุกข์...

เขียน 17 Jun 2015 @ 10:55 () แก้ไข 17 Jun 2015 @ 11:15, ()


ความเห็น (0)