อนุทิน 141190 - บุษยมาศ

"สอบสวนข้อเท็จจริง"

เป็นคณะกรรมสอบสวนข้อเท็จจริง...สิ่งที่ไม่ค่อยอยากจะทำ แต่ก็ต้องทำ ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ เดี๋ยวถูกตั้งเป็นกรรมการสอบสวนวินัย หรือกรรมการความผิดทางละเมิด ฯ อีก จะยุ่งกันไปใหญ่...สุดท้าย...คือ หาข้อมูล หาหลักฐาน พยาน ต่าง ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง..."โล่งไปทีคร่าาา..."

เขียน 16 Jun 2015 @ 15:49 ()


ความเห็น (0)