อนุทิน 141186 - ปัญญาชน ชายขอบ

  ติดต่อ

เขาหาว่า ใจผู้หญิง เสหมือนก้อนหิน
แต่ตัวหนังสือที่เขียนลงบนก้อนหิน ถึงจะยากเพียงใด
ถ้าเขียนลงไปได มันจะคงทนอยู่ตลอดกาล
ไม่ควรลืม

  เขียน:  

ความเห็น (0)