อนุทิน 141186 - ปัญญาชน ชายขอบ

เขาหาว่า ใจผู้หญิง เสหมือนก้อนหิน
แต่ตัวหนังสือที่เขียนลงบนก้อนหิน ถึงจะยากเพียงใด
ถ้าเขียนลงไปได มันจะคงทนอยู่ตลอดกาล
ไม่ควรลืม

เขียน 16 Jun 2015 @ 10:44 ()


ความเห็น (0)