อนุทิน 141178 - for far

  ติดต่อ

กว่าจะมาเป็นเทียนที่ส่องไสว ต้องผ่านการหล่อหลอมหลายขั้นตอน

แผ่นเทียนทุกแผ่น...ก็เหมือนความดีที่เราค่อยๆทำ

แผ่นเทียนเพียงแผ่นเดียว...ไม่อาจหล่อหลอมเทียนเป็นแท่งได้ฉันใด

การฝึกฝนตนเองเพียงน้อยนิดก็ไม่อาจหล่อหลอให้เราแข็งแกร่งได้ฉันนั้น

หมั่นสร้างคุณงามความดี...เพียงเพื่อวันหนึ่งเราจะเป็นเทียนที่ส่องสว่าง

แม้ลมพัดแรง...เทียนนั้นก็ยังส่องแสง  เขียน:  

ความเห็น (0)