อนุทิน 141178 - for far

for far
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กว่าจะมาเป็นเทียนที่ส่องไสว ต้องผ่านการหล่อหลอมหลายขั้นตอน

แผ่นเทียนทุกแผ่น...ก็เหมือนความดีที่เราค่อยๆทำ

แผ่นเทียนเพียงแผ่นเดียว...ไม่อาจหล่อหลอมเทียนเป็นแท่งได้ฉันใด

การฝึกฝนตนเองเพียงน้อยนิดก็ไม่อาจหล่อหลอให้เราแข็งแกร่งได้ฉันนั้น

หมั่นสร้างคุณงามความดี...เพียงเพื่อวันหนึ่งเราจะเป็นเทียนที่ส่องสว่าง

แม้ลมพัดแรง...เทียนนั้นก็ยังส่องแสงเขียน 16 Jun 2015 @ 07:56 ()


ความเห็น (0)