อนุทิน #141169

วันแรกของการมาช่วยราชการที่โรงเรียนวังไกลกังวล เรียนรู้ใหม่ในหลายๆเรื่องราว

เขียน:

ความเห็น (1)

ไปช่วยราชการหรือครับ? ตื่นเต้น ๆ รออ่านประสบการณ์ใหม่ ๆ ผ่านบันทึกนะครับ