อนุทิน 141150 - บุษยมาศ

"การพัฒนา"

ในความรู้สึกของตัวเอง...คล้าย ๆ กับว่า ในตอนนี้ ฉันช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศ...(ถึงแม้เป็นสายสนับสนุนวิชาการ)...เป็นหน้าที่ใหม่ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยตนเอง ยังไม่พอ ต้องไปคอยช่วยบอกให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เตรียมตัว เตรียมหลักฐานและประสบการณ์ในการเข้าสู่ตำแหน่ง และเก็บความรู้ ความสามารถ ของตนเอง เพื่อช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า...

เขียน 14 Jun 2015 @ 14:10 () แก้ไข 14 Jun 2015 @ 14:12, ()


ความเห็น (0)