อนุทิน 141147 - นางสาว สุภาภรณ์ แทนคลิ้ง

คอมพิวเตอร์กับอาจารย์รุ่น...ผู้ใหญ่ จะมาใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนอกจาก word แล้ว บางท่านอาจจะเป็นเรื่องยาก ยิ่งใช้โปรแกรมเฉพาะ ยิ่งมีโอกาสที่ท่านจะไม่จับเลย แต่ก็มีอาจารย์ สว. บางกลุ่ม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเรียนรู้ ทำให้เด็กอย่างพวกเรา ปลื้มใจ ที่ท่านให้ความสำคัญกับการอบรมการใช้โปรแกรมส่งผลการเรียนออนไลน์

สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากการที่ท่านจะได้ส่งผลการเรียนเอง คือการที่ผู้พัฒนาโปรแกรม จะได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้ จาก user ที่ไม่ถนัดคอมพิวเตอร์ ปัญหาเล็กๆ ของ user ที่ใช้คอมพิวเตอร์ประจำ อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของ user ที่ไม่ค่อยได้จับคอมพิวเตอร์ก็เป็นได้ ความคิดเห็น ปัญหา นอกจากที่พวกเราจะได้รับรู้เพื่อพัฒนาแล้ว สิ่งที่น่ารักที่เราเห็นได้จากการอบรมครั้งนี้ก็คือ

อาจารย์ท่าน จด จำ และ บอกเล่าให้อาจารย์ท่านอื่นๆ ทราบเทคนิค การแก้ปัญหาที่พบ ไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ

ขอขอบคุณอาจารย์ที่สละเวลามาเข้ารับการอบรมทุกท่านค่ะ

ด้วยจิตคารวะอย่างสูง

เขียน 14 Jun 2015 @ 11:21 () แก้ไข 14 Jun 2015 @ 11:28, ()


ความเห็น (0)