อนุทิน 14113 - BM.chaiwut

BM.chaiwut

เมื่อตอนเช้า คุณโยมหน้าวัดเอาสาเกเชื่อมมาถวายหนึ่งหม้อ บอกว่าเมื่อวานหลวงพี่เก็บให้หลายหน่วย...สาเกเชื่อมหม้อเมื่อเช้ายังเหลืออยู่อีกครึ่งหม้อ วางไว้ในถาดรองน้ำไว้ เพื่อป้องกันมดขึ้นอยู่ที่ด้านนอก...

และเมื่อครู่ คุณโยมหน้าวัดอีกบ้านหนึ่ง ก็เรียกให้เปิดประตู เอาสาเกเชื่อมมาถวายอีกหนึ่งหม้อ ผู้เขียนจึงวางซ้อนไว้กับหม้อเก่า... ตอนนี้หน้าห้องจึงมีสาเกเชื่อมอยู่สองหม้อ...

ตามธรรมดาลูกสาเกที่วัด จะมีแม่ค้ามาซื้อไปเชื่อมขายตลอด หลายครั้งก็แย่งกัน แต่ช่วงนี้ ไม่มีใครมาซื้อ จึงหล่นอยู่ใต้ต้น... โยมเล่าให้ฟังว่า ช่วงนี้ผลไม้สดในตลาดราคาถูกมาก อาจเป็นเหตุให้ผลไม้เชื่อมต่างๆ ขายยาก... 

บางครั้งมิตรสหายหรือญาติโยมมาเยี่ยม ต้องการลูกสาเกไปเชื่อม แต่ก็หาไม่ได้เลย... ถ้าใครมาเยี่ยมช่วงนี้ อาจได้ชิมสาเกเชื่อมที่กุฏิ และแถมลูกสาเกดิบติดมือกลับไปด้วย....

เขียน 03 Jul 2008 @ 19:03 () แก้ไข 03 Jul 2008 @ 19:05, ()


ความเห็น (0)