อนุทิน #141087

รับประเมินคลินิกทันตกรรมปลอดภัยจากคณะกรรมการจังหวัดที่แต่งตั้งโดยทันตแพทยสภา ใช้เกณฑ์ Thai dental safety goal 2015

เดี๋ยววันที่ 24 มิย 2558 ไปเรียนรู้จากกรรมการทันตแพทยสภาโดยตรง ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

เขียน:

ความเห็น (2)

มืออาชีพผ่านชัวร์..

ขอบคุณค่ะ อ.