อนุทิน 141087 - ธิ

  ติดต่อ

รับประเมินคลินิกทันตกรรมปลอดภัยจากคณะกรรมการจังหวัดที่แต่งตั้งโดยทันตแพทยสภา ใช้เกณฑ์ Thai dental safety goal 2015

เดี๋ยววันที่ 24 มิย 2558 ไปเรียนรู้จากกรรมการทันตแพทยสภาโดยตรง ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

  เขียน:  

ความเห็น (2)

มืออาชีพผ่านชัวร์..

ธิ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อ.