อนุทิน 141067 - วัฒนา คุณประดิษฐ์

หายใจลึก ๆ ได้อย่างไร
จู่ ๆ เราจะหายใจลึกไม่ได้ ถ้าไม่มีการฝึก
การฝึกตามแนว ดร.แอนดรู ไวล์ จะได้ผลดี
คือ หายใจเข้าสองจังหวะ คือจังหวะแรก หายใจเข้า
แล้วนับถึงสี่ จึงหยุด แล้วหายใจต่อนับหนึ่งถึงเจ็ด
แล้วค่อยหายใจออก นับถึงแปด แล้วค่อยวนไป

จะให้ดีต้องมีคำบริกรรมด้วย สามจังหวะ เช่น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หายใจเข้าสองจังหวะ
ก็อนิจจัง ทุกขัง แล้วตอนผ่อนหายใจออกยาว
บริกรรมว่า อนัตตา หรือแปลให้นึกถึงได้ว่า
แปรปรวน เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตนที่แท้จริงอยู่
หรืออะไรก็ได้ในหมวดสาม

แค่นี้ก็สามารถฝึกหายใจลึก ที่เชื่อว่าจะทำให้อายุยืนยาว

เขียน 07 Jun 2015 @ 21:14 ()


ความเห็น (0)