อนุทิน 141063 - บุษยมาศ

"มุ่งหน้าสู่เชียงราย"

วันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘...เตรียมตัวเดินทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงราย...เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (สายสนับสนุน)...

เขียน 07 Jun 2015 @ 11:05 ()


ความเห็น (0)