อนุทิน 141063 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"มุ่งหน้าสู่เชียงราย"

วันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘...เตรียมตัวเดินทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงราย...เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (สายสนับสนุน)...

  เขียน:  

ความเห็น (0)