อนุทิน 141062 - บุษยมาศ

"ปฐมนิเทศ New young blood"

วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๘...ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์ประจำตามสัญญา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา และพนักงานราชการ...(สายเลือดใหม่ของมหาวิทยาลัย)

เขียน 07 Jun 2015 @ 11:03 ()


ความเห็น (0)