อนุทิน 141062 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ปฐมนิเทศ New young blood"

วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๘...ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์ประจำตามสัญญา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา และพนักงานราชการ...(สายเลือดใหม่ของมหาวิทยาลัย)

  เขียน:  

ความเห็น (0)