ติดต่อ

อนุทิน #141062

"ปฐมนิเทศ New young blood"

วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๘...ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์ประจำตามสัญญา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา และพนักงานราชการ...(สายเลือดใหม่ของมหาวิทยาลัย)

  เขียน:  

ความเห็น (0)