อนุทิน 141055 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าจากการประเมินผลของการตรวจ high-sensitivity troponin T ในผู้ป่วยที่มาเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการของโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนั้นสามารถช่วยในการประเมินความเสี่ยงของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction) ได้ จากตัวเลขปริมาณที่วัดได้จะทำให้การติดตามอาการทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านได้จาก Implications of Introducing High-Sensitivity Cardiac Troponin T Into Clinical Practice: Data From the SWEDEHEART Registry. J Am Coll Cardiol. 2015 Apr 28;65(16):1655-64. doi: 10.1016/j.jacc.2015.02.044

เขียน 06 Jun 2015 @ 22:44 ()


ความเห็น (0)