อนุทิน 141019 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากงานที่นำเสนอในการประชุม American Urological Association (AUA) 2015 Annual Meeting: Abstract MP51-04. Presented May 17, 2015. ชื่อเรื่อง Association between Testosterone, Vitamin D and Cardiovascular Risk รายงานจากการศึกษาของเขาในกลุ่มผู้ชายแปดร้อยกว่าคน พบว่าผู้ที่มีระดับวิตะมินดีในเลือดต่ำ เป็นกลุ่มที่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำด้วย ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่ดรรชนีมวลกายสูง รอบเอวก็มากกว่า ระดับไขมันก็แย่กว่ากลุ่มที่มีระดับวิตะมินดีปกติ

เขียน 03 Jun 2015 @ 09:44 () แก้ไข 03 Jun 2015 @ 09:44, ()


ความเห็น (0)