อนุทิน 141016 - วัฒนา คุณประดิษฐ์

สติปัญญา เกิดขึ้นทุกนาที เพราะมันเกิดในหัวเรา ในความคิดของเรา
ไม่ได้เกิดในสถานที่ใด สติปัญญา ไม่คงที่ เพิ่มได้ ลดได้ ตลอดเวลา
แปรผันไปตามความพยายาม ความตั้งใจ

เขียน 03 Jun 2015 @ 07:21 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สถานที่อาจมีส่วนช่วยให้ความคิดเจิดจรัสในช่วงเวลานั้นก็ได้ครับ