อนุทิน 141016 - วัฒนา คุณประดิษฐ์

  ติดต่อ

สติปัญญา เกิดขึ้นทุกนาที เพราะมันเกิดในหัวเรา ในความคิดของเรา
ไม่ได้เกิดในสถานที่ใด สติปัญญา ไม่คงที่ เพิ่มได้ ลดได้ ตลอดเวลา
แปรผันไปตามความพยายาม ความตั้งใจ

  เขียน:  

ความเห็น (1)

สถานที่อาจมีส่วนช่วยให้ความคิดเจิดจรัสในช่วงเวลานั้นก็ได้ครับ