อนุทิน 141012 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๒๗๐ |

"ผู้นำ กับ ความเสียสละ"

Simon Sinek อธิบายว่า Leader คือ ผู้ที่ทำให้คนอื่น Feel Safe
เป็นผู้ปกป้องเป็นที่พึ่งของคนอื่น สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนอื่นได้
และคุณสมบัติที่แยกจาก Leader ไม่ได้เลยคือ "ความเสียสละ"

(เธมส์นที สุวรรณพลาย, ๒๕๕๘, หน้า ๔๑)

เขียน 02 Jun 2015 @ 14:19 ()


ความเห็น (0)