อนุทิน 141004 - วัฒนา คุณประดิษฐ์

ร่างกายกว้างยาววาหนาคืบ พร้อมด้วยจิตวิญญาณ นี่แหละคือวัด
สิ่งที่กระทบเข้าออกตามทวารต่าง ๆ เกิด ความพอใจ ไม่พอใจ
และการบริหารจัดการจิตวิญญาณ ถ้าบริหารจัดการได้ดี ก็ไม่ใช่
วัดบนดินธรรมดา อาจเป็นวัดบนสวรรค์ หรือถ้าดับทุกข์ได้ทั้งหมด
ก็เป็น "สูญญาคาร" ก็คือ ไม่ตัวตนของวัดดับไม่เหลือ แต่ถ้าบริหาร
จัดการสิ่งที่่เข้าออกได้ไม่ดี จากวัดบนดิน อาจจะเหลือแค่ส้วม การเลื่อนไหล
ของวัดที่เป็นร่างกายและจิตวิญญาณ เลื่อนไหลได้ตามภูมิธรรม ภูมิจิต
ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตรเลยทีเดียว

เขียน 01 Jun 2015 @ 11:42 ()


ความเห็น (0)